• libical2 i AUR


  Desde fa uns dies que, quan actualitzo em llença aquest missatge: Ha fallat la preparació de la transacció:
  no s’han pogut satisfer les dependències:
  eliminar libical2 trenca la dependència “libical2” requerida per kdepimlibs4
  He llegit quelcom similar al fòrum en Anglés i que te a veure amb tenir agregats els repositoris de l’AUR, però el meu Anglés es molt precari i no ho entenc ben be. Així que m’he possat a provar; una mica a lo boig; sudo pacman -Rsn libical2
  Comprovant les dependències…
  Error: ha fallat preparar la transacció (no s’han pogut satisfer les dependències)
  :: bluez: si s’elimina libical2 es trenca la dependència “libical”
  :: kdepimlibs4: si s’elimina libical2 es trenca la dependència “libical2”
  [[email protected] ~]$ sudo pacman -Rsn bluez
  Comprovant les dependències…
  Error: ha fallat preparar la transacció (no s’han pogut satisfer les dependències)
  :: bluez-qt: si s’elimina bluez es trenca la dependència “bluez”
  :: pulseaudio-bluetooth: si s’elimina bluez es trenca la dependència “bluez”
  La conclusió, és que no tinc massa idea ni de quin és el problema, ni quines les solucions i com aplicarles. Però per si li ha passat algú abans, no està de més preguntar
  El que sí se, es que això deixa el sistema congelat, com a máxim cada quatre hores.

 • @orciru

  hola hola

  Per desinstal·lar sense treure les dependències, podeu fer servir l’opció “dd”
  sudo pacman -Rnsdd libical2

  traduït de portuguès al català  per Google Translate

 • @fernandomaroto Sí, sí, sí, això ha funcionat. Després de desinstal·lar libical2 i actualitzar (sudo pacman -Syu), ha instal·lat libcal i s’ha possat a compilar kdelibpim4.
  Més de sis hores en funcionament i sense problemes.
  Molt agraït.

  Sim, sim, sim, isso funcionou. Depois de desinstalar libical2 e atualizar (sudo pacman -Syu), ele instalou libcal e foi compilado kdelibpim4.
  Mais de seis horas em operação e sem problemas.
  Muito grato

  traduït del Català al Portuguès per Google Translate

aur62 kdepimlibs41 libical21 cies1 Posts 3Views 911
Log in to reply
Bloom Email Optin Plugin

Looks like your connection to Antergos Community Forum was lost, please wait while we try to reconnect.