• Zijn hier wel spruiten en kazen aan wezig?


    Ik had graag eens gezien hoe gerepresenteerd de Nederlandse taal hier wel is. Wie is hier NL of BE? Kom uit jullie schaduw! 🏃‍♂️

  • Echt veel reactie is hier niet blijkbaar 😞

  • Misschien komt het wel, omdat de meeste Belgen en Nederlanders een goede Engelse basis hebben? 😉
    Ik moet heel eerlijk bekennen dat ik nogal vaak vergeet dat er een Nederlandstalig gedeelte is op dit forum.

    KDE/XFCE/i3-WM

    Everybody is a genius, but if you judge a fish by its ability to climb a tree, it will live its whole life believing its stupid.

spruiten1 wel1 hier1 zijn1 Posts 3Views 220
Log in to reply
Bloom Email Optin Plugin

Looks like your connection to Antergos Community Forum was lost, please wait while we try to reconnect.