• problem z baza danych pakietów


  Dzień dobry

  Mam problem z aktualizacjami pakietów ,
  Synhronizacja baz danych pakietów…
  Odświeżanie antergos.db…
  Błąd: błąd pozyskiwania pliku ‘core.db’ z mirror.vfn-nrw.de : Failed to connect to mirror.vfn-nrw.de port 80: Sieć jest niedostępna
  Odświeżanie core.db…
  Błąd: błąd pozyskiwania pliku ‘extra.db’ z mirror.vfn-nrw.de : Failed to connect to mirror.vfn-nrw.de port 80: Sieć jest niedostępna
  Odświeżanie extra.db…
  Błąd: błąd pozyskiwania pliku ‘community.db’ z mirror.vfn-nrw.de : Failed to connect to mirror.vfn-nrw.de port 80: Sieć jest niedostępna
  Odświeżanie community.db…
  Błąd: błąd pozyskiwania pliku ‘multilib.db’ z mirror.vfn-nrw.de : Connection timed out after 30001 milliseconds
  Odświeżanie multilib.db…
  Odświeżanie antergos.files…
  Błąd: błąd pozyskiwania pliku ‘core.files’ z mirror.vfn-nrw.de : Connection timed out after 30000 milliseconds
  Odświeżanie core.files…
  Błąd: błąd pozyskiwania pliku ‘extra.files’ z mirror.vfn-nrw.de : Failed to connect to mirror.vfn-nrw.de port 80: Sieć jest niedostępna
  Odświeżanie extra.files…
  Błąd: błąd pozyskiwania pliku ‘community.files’ z mirror.vfn-nrw.de : Connection timed out after 30001 milliseconds
  Odświeżanie community.files…
  Błąd: błąd pozyskiwania pliku ‘multilib.files’ z mirror.vfn-nrw.de : Connection timed out after 30001 milliseconds
  Odświeżanie multilib.files…
  Proszę o rozwiązanie.

 • sudo pacman -S reflector

  and then as root

  # reflector --latest 200 --protocol http --protocol https --sort rate --save /etc/pacman.d/mirrorlist

  https://wiki.archlinux.org/index.php/Reflector

 • System został zaktualizowany.
  Dziękuję.

 • Czy problem został rozwiązany ?

 • @klajff Powinieneś jeszcze oznaczyć post z rozwiązaniem (ikonka z kółkiem zębatym -> “Mark this post as the correct answer”). Pozdrawiam!

 • Dziękuję @piotr :)

pakietów1 baza1 danych1 Posts 6Views 843
Log in to reply
Bloom Email Optin Plugin

Looks like your connection to Antergos Community Forum was lost, please wait while we try to reconnect.