• problem z baza danych pakietów


  Dzień dobry

  Mam problem z aktualizacjami pakietów ,
  Synhronizacja baz danych pakietów…
  Odświeżanie antergos.db…
  Błąd: błąd pozyskiwania pliku ‘core.db’ z mirror.vfn-nrw.de : Failed to connect to mirror.vfn-nrw.de port 80: Sieć jest niedostępna
  Odświeżanie core.db…
  Błąd: błąd pozyskiwania pliku ‘extra.db’ z mirror.vfn-nrw.de : Failed to connect to mirror.vfn-nrw.de port 80: Sieć jest niedostępna
  Odświeżanie extra.db…
  Błąd: błąd pozyskiwania pliku ‘community.db’ z mirror.vfn-nrw.de : Failed to connect to mirror.vfn-nrw.de port 80: Sieć jest niedostępna
  Odświeżanie community.db…
  Błąd: błąd pozyskiwania pliku ‘multilib.db’ z mirror.vfn-nrw.de : Connection timed out after 30001 milliseconds
  Odświeżanie multilib.db…
  Odświeżanie antergos.files…
  Błąd: błąd pozyskiwania pliku ‘core.files’ z mirror.vfn-nrw.de : Connection timed out after 30000 milliseconds
  Odświeżanie core.files…
  Błąd: błąd pozyskiwania pliku ‘extra.files’ z mirror.vfn-nrw.de : Failed to connect to mirror.vfn-nrw.de port 80: Sieć jest niedostępna
  Odświeżanie extra.files…
  Błąd: błąd pozyskiwania pliku ‘community.files’ z mirror.vfn-nrw.de : Connection timed out after 30001 milliseconds
  Odświeżanie community.files…
  Błąd: błąd pozyskiwania pliku ‘multilib.files’ z mirror.vfn-nrw.de : Connection timed out after 30001 milliseconds
  Odświeżanie multilib.files…
  Proszę o rozwiązanie.

 • sudo pacman -S reflector

  and then as root

  # reflector --latest 200 --protocol http --protocol https --sort rate --save /etc/pacman.d/mirrorlist

  https://wiki.archlinux.org/index.php/Reflector

 • System został zaktualizowany.
  Dziękuję.

 • Czy problem został rozwiązany ?

 • @klajff Powinieneś jeszcze oznaczyć post z rozwiązaniem (ikonka z kółkiem zębatym -> “Mark this post as the correct answer”). Pozdrawiam!

 • Dziękuję @piotr :)

danych1 baza1 pakietów1 Posts 6Views 720
Bloom Email Optin Plugin

Looks like your connection to Antergos Community Forum was lost, please wait while we try to reconnect.