• Aktualizacja pamac-4.3.7-1-x86_64.pkg.tar.xz - b (uszkodzony pakiet)


  [[email protected] gary]# pamac -Scc
  bash: pamac: nie znaleziono polecenia
  [[email protected] gary]# exit
  exit
  [[email protected] ~]$ su
  Hasło: 
  [[email protected] gary]# pacman -Scc
  
  Katalog pamięci podręcznej : /var/cache/pacman/pkg/
  :: Czy chcesz usunąć WSZYSTKIE pliki z pamięci podręcznej? [t/N] t
  usuwanie wszystkich plików z pamięci podręcznej…
  
  Katalog bazy danych: /var/lib/pacman/
  :: Czy chcesz usunąć nieużywane repozytoria? [T/n] t
  usuwanie nieużywanych repozytoriów…
  [[email protected] gary]# pacman -Syyu
  :: Synchronizowanie baz danych z pakietami…
   antergos         150,2 KiB  525K/s 00:00 [######################] 100%
   core           124,1 KiB  564K/s 00:00 [######################] 100%
   extra          1676,6 KiB 3,12M/s 00:01 [######################] 100%
   community         3,9 MiB 2,32M/s 00:02 [######################] 100%
   multilib         176,6 KiB  706K/s 00:00 [######################] 100%
  :: Rozpoczynanie pełnej aktualizacji systemu…
  rozwiązywanie zależności…
  szukanie sprzecznych pakietów...
  
  Pakiety (12) lib32-mesa-17.1.1-1 libelf-0.169-1 libgcrypt-1.7.7-1
         libusbmuxd-1.0.10-2 mesa-17.1.1-1 mesa-vdpau-17.1.1-1
         pamac-4.3.7-1 poppler-0.55.0-3 poppler-glib-0.55.0-3
         python-cairo-1.13.3-1 python2-cairo-1.13.3-1
         xkeyboard-config-2.21-1
  
  Do pobrania:       30,48 MiB
  Do zainstalowania:    150,88 MiB
  Zmiana po aktualizacji:  0,90 MiB
  
  :: Kontynuować instalację? [T/n] t
  :: Pobieranie pakietów…
   pamac-4.3.7-1-x86_64   345,5 KiB  780K/s 00:00 [######################] 100%
   libelf-0.169-1-x86_64  368,8 KiB  611K/s 00:01 [######################] 100%
   libgcrypt-1.7.7-1-x...  466,0 KiB  969K/s 00:00 [######################] 100%
   mesa-17.1.1-1-x86_64   13,0 MiB 2,44M/s 00:05 [######################] 100%
   libusbmuxd-1.0.10-2...  20,0 KiB 0,00B/s 00:00 [######################] 100%
   mesa-vdpau-17.1.1-1... 1610,2 KiB 2,30M/s 00:01 [######################] 100%
   xkeyboard-config-2....  650,8 KiB 2,51M/s 00:00 [######################] 100%
   poppler-0.55.0-3-x86_64 1018,9 KiB 2,37M/s 00:00 [######################] 100%
   poppler-glib-0.55.0...  212,7 KiB 2,60M/s 00:00 [######################] 100%
   python-cairo-1.13.3...  37,7 KiB 9,20M/s 00:00 [######################] 100%
   python2-cairo-1.13....  37,8 KiB 2,63M/s 00:00 [######################] 100%
   lib32-mesa-17.1.1-1...  12,8 MiB 2,55M/s 00:05 [######################] 100%
  (12/12) sprawdzanie kluczy w bazie         [######################] 100%
  (12/12) sprawdzanie spójności pakietów       [######################] 100%
  błąd: pamac: signature from "Antergos Build Server (Automated Package Build System) <[email protected]>" is marginal trust
  :: Plik /var/cache/pacman/pkg/pamac-4.3.7-1-x86_64.pkg.tar.xz jest uszkodzony (Niepoprawny lub uszkodzony pakiet (podpis PGP)).
  Czy chcesz go usunąć? [T/n] t
  błąd: nie udało się dokonać transakcji (Niepoprawny lub uszkodzony pakiet)
  Wystąpiły błędy, nie zaktualizowano żadnego pakietu.
  
  

  Aktualizacja kluczy też nie pomaga.

 • @Gary58
  Czy próbujesz to ciężko?

  $ rm -R /etc/pacman.d/gnupg/
  $ pacman-key --init
  $ pacman-key --populate archlinux antergos
  
 • Ok. Dzięki, działa.

uszkodzony1 pakiet1 aktualizacja1 Posts 3Views 1195
Log in to reply
Bloom Email Optin Plugin

Looks like your connection to Antergos Community Forum was lost, please wait while we try to reconnect.