• Aktualizacja pamac-4.3.7-1-x86_64.pkg.tar.xz - b (uszkodzony pakiet)


  [[email protected] gary]# pamac -Scc
  bash: pamac: nie znaleziono polecenia
  [[email protected] gary]# exit
  exit
  [[email protected] ~]$ su
  Hasło: 
  [[email protected] gary]# pacman -Scc
  
  Katalog pamięci podręcznej : /var/cache/pacman/pkg/
  :: Czy chcesz usunąć WSZYSTKIE pliki z pamięci podręcznej? [t/N] t
  usuwanie wszystkich plików z pamięci podręcznej…
  
  Katalog bazy danych: /var/lib/pacman/
  :: Czy chcesz usunąć nieużywane repozytoria? [T/n] t
  usuwanie nieużywanych repozytoriów…
  [[email protected] gary]# pacman -Syyu
  :: Synchronizowanie baz danych z pakietami…
   antergos         150,2 KiB  525K/s 00:00 [######################] 100%
   core           124,1 KiB  564K/s 00:00 [######################] 100%
   extra          1676,6 KiB 3,12M/s 00:01 [######################] 100%
   community         3,9 MiB 2,32M/s 00:02 [######################] 100%
   multilib         176,6 KiB  706K/s 00:00 [######################] 100%
  :: Rozpoczynanie pełnej aktualizacji systemu…
  rozwiązywanie zależności…
  szukanie sprzecznych pakietów...
  
  Pakiety (12) lib32-mesa-17.1.1-1 libelf-0.169-1 libgcrypt-1.7.7-1
         libusbmuxd-1.0.10-2 mesa-17.1.1-1 mesa-vdpau-17.1.1-1
         pamac-4.3.7-1 poppler-0.55.0-3 poppler-glib-0.55.0-3
         python-cairo-1.13.3-1 python2-cairo-1.13.3-1
         xkeyboard-config-2.21-1
  
  Do pobrania:       30,48 MiB
  Do zainstalowania:    150,88 MiB
  Zmiana po aktualizacji:  0,90 MiB
  
  :: Kontynuować instalację? [T/n] t
  :: Pobieranie pakietów…
   pamac-4.3.7-1-x86_64   345,5 KiB  780K/s 00:00 [######################] 100%
   libelf-0.169-1-x86_64  368,8 KiB  611K/s 00:01 [######################] 100%
   libgcrypt-1.7.7-1-x...  466,0 KiB  969K/s 00:00 [######################] 100%
   mesa-17.1.1-1-x86_64   13,0 MiB 2,44M/s 00:05 [######################] 100%
   libusbmuxd-1.0.10-2...  20,0 KiB 0,00B/s 00:00 [######################] 100%
   mesa-vdpau-17.1.1-1... 1610,2 KiB 2,30M/s 00:01 [######################] 100%
   xkeyboard-config-2....  650,8 KiB 2,51M/s 00:00 [######################] 100%
   poppler-0.55.0-3-x86_64 1018,9 KiB 2,37M/s 00:00 [######################] 100%
   poppler-glib-0.55.0...  212,7 KiB 2,60M/s 00:00 [######################] 100%
   python-cairo-1.13.3...  37,7 KiB 9,20M/s 00:00 [######################] 100%
   python2-cairo-1.13....  37,8 KiB 2,63M/s 00:00 [######################] 100%
   lib32-mesa-17.1.1-1...  12,8 MiB 2,55M/s 00:05 [######################] 100%
  (12/12) sprawdzanie kluczy w bazie         [######################] 100%
  (12/12) sprawdzanie spójności pakietów       [######################] 100%
  błąd: pamac: signature from "Antergos Build Server (Automated Package Build System) <[email protected]>" is marginal trust
  :: Plik /var/cache/pacman/pkg/pamac-4.3.7-1-x86_64.pkg.tar.xz jest uszkodzony (Niepoprawny lub uszkodzony pakiet (podpis PGP)).
  Czy chcesz go usunąć? [T/n] t
  błąd: nie udało się dokonać transakcji (Niepoprawny lub uszkodzony pakiet)
  Wystąpiły błędy, nie zaktualizowano żadnego pakietu.
  
  

  Aktualizacja kluczy też nie pomaga.

 • @Gary58
  Czy próbujesz to ciężko?

  $ rm -R /etc/pacman.d/gnupg/
  $ pacman-key --init
  $ pacman-key --populate archlinux antergos
  
 • Ok. Dzięki, działa.

pakiet1 aktualizacja1 uszkodzony1 Posts 3Views 1044
Bloom Email Optin Plugin

Looks like your connection to Antergos Community Forum was lost, please wait while we try to reconnect.