• Πρόβλημα με το πακέτο antergos-keyring


  Μήνυμα σφάλματος

  :: Το αρχείο /var/cache/pacman/pkg/antergos-keyring-20170524-1-any.pkg.tar.xz είναι κατεστραμμένο (άκυρο ή κατεστραμμένο πακέτο (υπογραφή PGP)).

  Λύση:
  Γράψτε στο τερματικό sudo pacman-key --refresh-keys

  Antergos Linux 64-bit
  Gnome
  HP Pavilion dv6700
  Intel® Core™2 Duo CPU T9300 @ 2.50GHz × 2
  NVIDIA GeForce 8400M GS
  RAM 2,9 GiB

 • @argi , ωραίος! Αν και φαντάζομαι όσοι/ες βρισκόμαστε εδώ, κάτι θα σκαμπάζουμε από αγγλικά. -:)
  Με την ευκαιρία, όποιος έχει λογαριασμό facebook, τα λέμε και από εκεί (Antergos Greece).

  1.Antergos Linux KDE plasma / Gnome 2.Ubuntu 18.04 64bit Gnome
  Intel Core2 Duo CPU P8400 2.26GHz‖ RAM 3908 MiB ‖ Dell Inc. 0F328M - Dell Inc. Latitude E6500
  Intel Mobile 4 Series Chipset Integrated Graphics [8086:2a42] {i915

πρόβλημα3 πακέτο1 Posts 2Views 932
Log in to reply
Bloom Email Optin Plugin

Looks like your connection to Antergos Community Forum was lost, please wait while we try to reconnect.