• Πρόβλημα με το πακέτο antergos-keyring


  Μήνυμα σφάλματος

  :: Το αρχείο /var/cache/pacman/pkg/antergos-keyring-20170524-1-any.pkg.tar.xz είναι κατεστραμμένο (άκυρο ή κατεστραμμένο πακέτο (υπογραφή PGP)).

  Λύση:
  Γράψτε στο τερματικό sudo pacman-key --refresh-keys

 • @argi , ωραίος! Αν και φαντάζομαι όσοι/ες βρισκόμαστε εδώ, κάτι θα σκαμπάζουμε από αγγλικά. -:)
  Με την ευκαιρία, όποιος έχει λογαριασμό facebook, τα λέμε και από εκεί (Antergos Greece).

πρόβλημα3 πακέτο1 Posts 2Views 1057
Log in to reply
Bloom Email Optin Plugin

Looks like your connection to Antergos Community Forum was lost, please wait while we try to reconnect.