Σχετικό μήνυμα
:: Συγχρονισμός βάσεων πακέτων…
σφάλμα: αδυναμία ενημέρωσης antergos (αδυναμία κλειδώματος βάσης)
σφάλμα: αδυναμία ενημέρωσης core (αδυναμία κλειδώματος βάσης)
σφάλμα: αδυναμία ενημέρωσης extra (αδυναμία κλειδώματος βάσης)
σφάλμα: αδυναμία ενημέρωσης community (αδυναμία κλειδώματος βάσης)
σφάλμα: αδυναμία ενημέρωσης multilib (αδυναμία κλειδώματος βάσης)
σφάλμα: αποτυχία συγχρονισμού βάσεων
σφάλμα: αποτυχία έναρξης διεκπεραίωσης (αδυναμία κλειδώματος βάσης)
σφάλμα: αδυναμία κλειδώματος βάσης: Το αρχείο υπάρχει
εάν είσαι βέβαιος ότι ο διαχειριστής πακέτων δεν εκτελείται ήδη,
μπορείς να διαγράψεις το /var/lib/pacman/db.lck

Λύση
Γράψτε στο τερματικό sudo rm /var/lib/pacman/db.lck
Δοκιμάστε να κάνετε ενημέρωση sudo pacman -Syu
Αν για κάποιο λόγο δεν ανταποκρίνεται ο pamac τότε επανεκκινήστε τον υπολογιστή σας