• Traducció de la nova versió de l'instal\*lador Cnchi v0.4


  [b:2qitl0ky]Traducció de la nova versió de l’instal*lador Cnchi v0.4[/b:2qitl0ky]

  Ja està disponible per traduir la nova versió de l’instal*lador d’Antergos, l’anomenat Cnchi.

  Si voleu col*laborar-hi, heu de donar-vos d’alta a transifex i anar al projecte Antergos/Cnchi.

  [url:2qitl0ky]https://www.transifex.com/projects/p/antergos[/url:2qitl0ky]

  Gràcies!

 • [b:2qitl0ky]Traducció de la nova versió de l’instal*lador Cnchi v0.4[/b:2qitl0ky]

  Ja està disponible per traduir la nova versió de l’instal*lador d’Antergos, l’anomenat Cnchi.

  Si voleu col*laborar-hi, heu de donar-vos d’alta a transifex i anar al projecte Antergos/Cnchi.

  [url:2qitl0ky]https://www.transifex.com/projects/p/antergos[/url:2qitl0ky]

  Gràcies!

Posts 3Views 2554
Log in to reply
Bloom Email Optin Plugin

Looks like your connection to Antergos Community Forum was lost, please wait while we try to reconnect.