• Długie wyłączanie się systemu


  Witam, system Antergos czasem dość długo się wyłącza, jest jakieś odliczanie do 3 minut. Jak mi się uda, to wkleję fotkę z ekranu gdy wyskakuje ten błąd przy zamykaniu.

 • Nie działa na tym forum dodawanie do edytowanego postu to dodam drugi. To pojawia się przy zamykaniu systemu.

  [34.17.349] [drm:drm_atomic_helper_wait_for_flip_done [drm_kms_helper]] +ERROR* [CRTC:37}]
  [37.27.379] [drm:drm_atomic_helper_wait_for_flip_dependencies [drm_kms_helper]] +ERROR* [PLANE:39}]
  [ * ] A stop job is running for Light Display Manager (1min 43s / 3min 2s) [  120.87484758 flip_done time out
  [ * ] A stop job is running for Light Display Manager (1min 43s / 3min 2s)
  
się2 systemu1 wyłączanie1 długie1 Posts 2Views 333
Log in to reply
Bloom Email Optin Plugin

Looks like your connection to Antergos Community Forum was lost, please wait while we try to reconnect.