• Długie wyłączanie się systemu


  Witam, system Antergos czasem dość długo się wyłącza, jest jakieś odliczanie do 3 minut. Jak mi się uda, to wkleję fotkę z ekranu gdy wyskakuje ten błąd przy zamykaniu.

 • Nie działa na tym forum dodawanie do edytowanego postu to dodam drugi. To pojawia się przy zamykaniu systemu.

  [34.17.349] [drm:drm_atomic_helper_wait_for_flip_done [drm_kms_helper]] +ERROR* [CRTC:37}]
  [37.27.379] [drm:drm_atomic_helper_wait_for_flip_dependencies [drm_kms_helper]] +ERROR* [PLANE:39}]
  [ * ] A stop job is running for Light Display Manager (1min 43s / 3min 2s) [  120.87484758 flip_done time out
  [ * ] A stop job is running for Light Display Manager (1min 43s / 3min 2s)
  
się2 systemu1 wyłączanie1 długie1 Posts 2Views 257
Bloom Email Optin Plugin

Looks like your connection to Antergos Community Forum was lost, please wait while we try to reconnect.