• Przełożenie zaszyfrowanego dysku ssd z laptopa do pc


  Dzień dobry.
  Miałem dysk w laptopie zaszyfrowany przez wybranie opcji podczas instalacji.
  Pracowałem na laptopie gdy na szybko musiałem wyjąć dysk więc zamknąłem klapkę.
  Włożyłem dysk do stacjonarki i niestety system po podaniu hasła nie chciał się podnieść ponieważ nie wykrył poprzednich urządzeń. Wszedłem w tryb awaryjny ten zaproponował skanowanie - kliknąłem enter. Rozłożyło to gruba, teraz już nie da się uruchomić systemu.

  Czy jest możliwe przywrócenie systemu do używalności?

 • Czy chcesz, aby system ponownie się uruchomił? lub prosty dostęp do plików?

  możliwe jest odszyfrowanie plików z Live ISO

  cryptsetup luksOpen /dev/sdXn cryptdevice

  zamień /dev/sdXn na to, co otrzymasz z sudo fdisk -l dla zaszyfrowanej VolumeGroup

  Po tym wszystkim woluminy z Luks-LVM powinny być dostępne w przeglądarce plików.

  ::google-translate::

 • Odzyskanie plików wystarczy.
  W moim przypadku dokładne plecenie ponieważ miałem drugi dysk z systemem przy założeniu że pierwszy to ten z którego odzyskiwałem dane to

  $ sudo fdisk -l
  
  Urządzenie Rozruch Początek  Koniec  Sektory Rozmiar Id Typ
  /dev/sda1 *      2048  524287  522240  200M 83 Linux
  /dev/sda2      524288 488397167 487872880 170G 8e Linux LVM
  
  $ sudo cryptsetup luksOpen /dev/sda2 cryptdevice
  

  W managerze plików pojawiła się partycja - skopiowałem pliki.
  Dziękuję za pomoc :)

ssd30 przełożenie1 zaszyfrowanego1 dysku1 Posts 3Views 344
Log in to reply
Bloom Email Optin Plugin

Looks like your connection to Antergos Community Forum was lost, please wait while we try to reconnect.