• Przełożenie zaszyfrowanego dysku ssd z laptopa do pc


  Dzień dobry.
  Miałem dysk w laptopie zaszyfrowany przez wybranie opcji podczas instalacji.
  Pracowałem na laptopie gdy na szybko musiałem wyjąć dysk więc zamknąłem klapkę.
  Włożyłem dysk do stacjonarki i niestety system po podaniu hasła nie chciał się podnieść ponieważ nie wykrył poprzednich urządzeń. Wszedłem w tryb awaryjny ten zaproponował skanowanie - kliknąłem enter. Rozłożyło to gruba, teraz już nie da się uruchomić systemu.

  Czy jest możliwe przywrócenie systemu do używalności?

 • Czy chcesz, aby system ponownie się uruchomił? lub prosty dostęp do plików?

  możliwe jest odszyfrowanie plików z Live ISO

  cryptsetup luksOpen /dev/sdXn cryptdevice

  zamień /dev/sdXn na to, co otrzymasz z sudo fdisk -l dla zaszyfrowanej VolumeGroup

  Po tym wszystkim woluminy z Luks-LVM powinny być dostępne w przeglądarce plików.

  ::google-translate::

 • Odzyskanie plików wystarczy.
  W moim przypadku dokładne plecenie ponieważ miałem drugi dysk z systemem przy założeniu że pierwszy to ten z którego odzyskiwałem dane to

  $ sudo fdisk -l
  
  Urządzenie Rozruch Początek  Koniec  Sektory Rozmiar Id Typ
  /dev/sda1 *      2048  524287  522240  200M 83 Linux
  /dev/sda2      524288 488397167 487872880 170G 8e Linux LVM
  
  $ sudo cryptsetup luksOpen /dev/sda2 cryptdevice
  

  W managerze plików pojawiła się partycja - skopiowałem pliki.
  Dziękuję za pomoc :)

ssd26 zaszyfrowanego1 dysku1 przełożenie1 Posts 3Views 251
Bloom Email Optin Plugin

Looks like your connection to Antergos Community Forum was lost, please wait while we try to reconnect.