• Polonizacja Cinnamon 3.8.3 w Antergos


    Witam, nie mam w pełni spolszczonego systemu w środowisku graficznym Cinnamon. Przy instalacji wybrałem tylko Polski język, polskie znaki też są. Antergos w połowie jest spolszczony, czy muszę wykonać jeszcze jakieś czynności?

  • I have no idea of polish (thank u google), but I think you mean your cinnamon is not fully translated to polish; try this:

    sudo pacman -S cinnamon-translations

  • @nitrofurantoina said in Polonizacja Cinnamon 3.8.3 w Antergos:

    have no idea of polish (thank u google), but I think you mean your cinnamon is not fully translated to polish; try this:

    Thank you. It is working now.

cinnamon93 3.8.31 polonizacja1 Posts 3Views 370
Log in to reply
Bloom Email Optin Plugin

Looks like your connection to Antergos Community Forum was lost, please wait while we try to reconnect.